Durescom

Wat zorgt voor een succesvol DZI Traject?

Bedrijven willen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid. Wij merken binnen de markt een duidelijke opwaartse trend als het om DZI-trajecten gaat. Het binden en boeien van medewerkers is belangrijker dan ooit. Duurzame inzetbaarheid focust zich op verschillende, afdelingsoverstijgende, onderwerpen die ervoor zorgen dat medewerkers gezond en gemotiveerd aan de slag gaan en blijven. 

Duurzame Inzetbaarheid (DZI) is dus een hot topic, maar het is ook een containerbegrip met veel verschillende facetten. Het is meer dan alleen het begrip vitaliteit, wat vaak als synoniem wordt gebruikt voor duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit is wel een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Maar het begrip is breder dan dat. Alle processen die en beleid dat er op gericht is om mensen zo lang mogelijk gezond, gelukkig en betrokken aan het werk te houden vallen onder duurzame inzetbaarheid. 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een DZI-traject zijn:

 • Onboarding en offboarding proces
 • Interne mobiliteit
 • Werk & loopbaan
 • Werk & privebalans
 • Ontwikkeling
 • Gezondheid en vitaliteit
 • Schadelast beheersing (verzuimproces goed inrichten)
 • Imago & Conjuctuur
 • Verzuim
 • Gezonde in- en uitstroom

Waarvan is het succes van duurzame inzetbaarheid afhankelijk?

Projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn belangrijk, maar wanneer bedrijven dit zelf oppakken zien we dat er vaak 6 factoren zijn die het succes van dergelijke projecten tegenhouden. Daarom hebben wij zes cruciale vragen opgesteld die de organisatie zichzelf moet stellen voordat ze aan het project beginnen:

 1. Kun je het faciliteren? Afhankelijk van waar er binnen jouw organisatie problemen ontstaan, kan de oplossing het huidige beleid en de processen flink veranderen. Heb je alles in huis om deze verandering te faciliteren? Breng in kaart wat er allemaal moet veranderen en hoe je dit gaat doen. Soms is er een stap-voor-stap aanpak nodig om de scope beheersbaar te houden. Kleine stapjes vooruit is beter dan een groot plan dat nooit goed uitgevoerd wordt. 
 1. Hoe ga je het communiceren?Wat is de huidige communicatiecultuur binnen de organisatie en hoe succesvol is deze voor het overdragen van kennis? Past dit bij het communiceren van jouw plan van aanpak en hoe borg je de boodschap? 
 1. Is er commitment en hoe ga je het draagvlak creëren? Is dit iets wat al leeft binnen de organisatie? En zo niet, hoe zorg je dat het gaat leven? Welke medewerkers kies je als ambassadeurs? Het is belangrijk om, naast management, ook medewerkers bij de communicatie en implementatie te betrekken om zo meer draagvlak te creëren. 
 1. Is het een behapbaar project met meetbare resultaten? Voordat je met het plan van aanpak begint, is het belangrijk om de scope van het project kritisch te bekijken. We zeiden het al eerder, maar kleine stapjes vooruit is beter dan een groot project wat nooit echt goed uitgevoerd wordt. Veel projecten zijn ambitieus, maar zijn eigenlijk te groot om goed te managen. Zorg dat je de scope behapbaar houdt zodat je kan implementeren, evalueren en aanpassen. 
 1. Is er voldoende budget? Hier is geen uitgebreide uitleg voor nodig denken we zo ;-). Het implementeren van nieuwe processen en nieuw beleid heeft budget nodig. Ook hierom is het belangrijk om de scope van projecten beheersbaar te houden. Zo is er budget voor implementatie, analyse, evaluatie en aanpassing. 
 1. Heb je de medewerkers meegenomen in het proces? De oplossing moet aansluiten bij de echte leefwereld van de medewerkers. Het is daarom belangrijk dat een aantal medewerkers ook echt wordt meegenomen in het process en niet pas in de implementatiefase. 

Hoe meet je het succes?

Omdat er verschillende problemen kunnen zijn binnen bedrijven waar een DZI-traject bij helpt, is er niet één pasklare manier om het succes te meten. Bij de start kies je een aantal KPI’s die te maken hebben met de probleemstelling van de organisatie. Tussendoor en aan het eind meet je dit door te kijken of de punten waar jullie beter op willen scoren ook echt zijn verbeterd.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • Verzuim;
 • In- en uitstroom;
 • Communicatie verbeteren;
 • Hoeveel mensen actief gebruik hebben gemaakt van bepaalde interventies;
 • Hoe ervaren mensen het werk nu en hoe praten mensen nu over jouw organisatie.

Wanneer is een organisatie toe aan een DZI-project?

 • Wanneer je als organisatie geen grip meer hebt op je schadelast;
 • Wanneer je ziet dat mensen onvoldoende in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen in de organisatie;
 • Wanneer je constateert dat elementen zoals verzuim en (ongewenst) verloop toenemen;
 • Wanneer je constateert dat je bij het aannamebeleid (instroom van nieuwe medewerkers)  niet de juiste mensen aan je weet te binden.

Meer weten, of een (vrijblijvende) kennismaking aanvragen?

Neem contact met ons op via info@durescom.nl of via het contactformulier, wij kijken graag met je mee!

Plaats een reactie