Durescom

HR Projecten

Binnen het domein van projectmanagement bieden wij begeleiding aan organisaties bij cruciale HR-vraagstukken. Ons team is gespecialiseerd in het aanpakken van uitdagingen zoals reorganisaties, harmonisaties, overnames, optimalisatie van werkprocessen, cultuurverandering en strategische personeelsplanning. Of het nu gaat om individuele kwesties of een combinatie van complexe scenario’s, we staan klaar om je te ondersteunen.

 

Onze HR-Projecten

Met uitgebreide ervaring als HR-consultants hebben we het voorrecht gehad om een kijkje in de keuken te hebben kunnen nemen bij diverse organisaties. We hebben met succes talloze projecten begeleid en hebben daarbij inzicht gekregen in de operationele realiteit. Dit betekent dat we bekend zijn met mogelijke uitdagingen en valkuilen die zich kunnen voordoen.

Reorganisaties, implementatie, harmonisatie en overnames

Laat je begeleiden om soepel door reorganisaties, implementaties, harmonisaties en overnames te navigeren. Wij zorgen voor een naadloze verandering in jouw organisatie, waarbij rechten, verplichtingen en voorwaarden indien nodig worden aangepast voor een succesvolle transitie

Wel eens nagedacht wat een verandering in je organisatie doet met de voorwaarden en rechten en plichten van het personeel? Het goed laten verlopen van een reorganisatie, harmonisatie, overname of implementatie, zal zorgen voor een hogere medewerkerstevredenheid en soepele overgang. Hoe kun je ervoor zorgen dat dit bij jouw organisatie gaat lukken? Huur een HR-expert in voor het ondersteunen in of uitvoeren van deze projecten om je op personeelsgebied te begeleiden. Wij kunnen het volledige traject uit handen nemen, maar uiteraard ook (uitvoerend) ondersteunen. 

 

Onze HR-consultants zijn bekend met het projectmatig aanpakken van organisatieveranderingen en kunnen jouw organisatie dus hierin ook echt verder helpen. Vaak wordt een reorganisatie of overname als een lastig en zwaar traject gezien, daarin is het dus belangrijk dat je dit niet alleen oppakt, maar de expertise inzet wanneer nodig. Onze consultants kunnen de veranderingen op het personeelsgebied voor jou begeleiden, met een proactieve en betrokken aanpak!

Hoe gaan we te werk?

  1. Kennismaking: We beginnen met een gesprek waarin we jouw organisatie, doelen, processen en stakeholders leren kennen. We formaliseren de opdracht en regelen alle benodigde administratie.
  2. Projectstart: We maken kennis met de processen en betrokken collega's. Samen met jou stellen we een gedetailleerd projectplan op. Zodra het plan gereed is, gaan we aan de slag met de uitvoering..
  3. Uitvoering: Onze consultants bieden zowel gevraagd als ongevraagd advies. We gaan als betrokken professionals te werk. We voeren acties uit het projectplan uit, voeren gesprekken met medewerkers en werken samen met stakeholders. Hierbij houden we de balans tussen zakelijke belangen en menselijke aspecten in de gaten. Indien nodig passen we het projectplan aan op basis van bevindingen, om een succesvolle verandering te waarborgen.
  4. Afronding: Na de uitvoering zorgen we voor de afronding en borging van eventuele openstaande acties en processen. We zorgen voor een volledig overzicht en een soepele overdracht.
  5. Evaluatie: We zijn nieuwsgierig naar de behaalde resultaten. Daarom hoort een evaluatie erbij om te kijken of de gewenste doelen zijn bereikt.

Bij ons ben je aan het juiste adres voor een vlotte begeleiding bij reorganisaties, implementaties, harmonisaties en overnames. We streven naar een naadloze transformatie binnen jouw organisatie, waarbij we indien nodig rechten, verplichtingen en voorwaarden aanpassen voor een succesvolle overgang. Wij zetten ons in voor een Duurzaam Resultaat met Commitment.

Strategische personeelsplanning

Een doordachte strategische personeelsplanning zorgt ervoor dat jouw teams en afdelingen flexibel kunnen meebewegen met de marktdynamiek. Door middel van innovatieve tools en vlootschouw-methoden, bieden we jouw organisatie inzicht in het heden en de toekomst van het personeelsbestand.

Zit jouw organisatie in een fase waarin het cruciaal is om te bepalen of jouw teams en afdelingen effectief zijn ingericht en klaar zijn om in lijn te blijven met de marktbewegingen? Een weloverwogen strategische personeelsplanning is de sleutel tot het creëren van wendbare teams en afdelingen die kunnen meebewegen met de dynamiek van de markt. Wij bieden een concreet plan van aanpak, ontwikkeld vanuit een diepgaande bedrijfsanalyse en gericht op het realiseren van de overeengekomen doelstellingen.

 

  1. Kennismaking: We starten met een uitgebreid gesprek waarin we jouw organisatie, doelen, uitdagingen en betrokken partijen grondig verkennen. We formaliseren de opdracht en lanceren het project.
  2. Projectstart: We gaan aan de slag met een grondige bedrijfsanalyse die zich richt op de toekomstige personeelsbehoefte. Dit omvat een vlootschouw van het personeelsbestand en een evaluatie van de organisatorische uitdagingen en plannen. Na de analyse ontvang je een duidelijk plan van aanpak voor strategische personeelsplanning, inclusief antwoorden op vraagstukken zoals: Hoe kan de organisatie zich aanpassen aan de markt? Hoe kan efficiëntie in teams en afdelingen worden verbeterd? Dit plan wordt ondersteund door een praktische tool om jouw organisatie op weg te helpen.
  3. Uitvoering: Onze consultants bieden zowel gevraagd als ongevraagd advies. We handelen als betrokken professionals en werken volgens het plan van aanpak. Betrokkenheid van stakeholders en medewerkers is een essentieel onderdeel van dit proces.
  4. Afronding: Na de uitvoering zorgen we voor de afronding en borging van eventuele openstaande acties en processen. We zorgen voor een volledig overzicht en een soepele overdracht.
  5. Evaluatie: We zijn nieuwsgierig naar de behaalde resultaten. Daarom hoort een evaluatie erbij om te kijken of de gewenste doelen zijn bereikt.

Wij zijn jouw partner voor doordachte strategische personeelsplanning, waardoor jouw teams en afdelingen flexibel kunnen meebewegen met de marktdynamiek. Wij streven naar een grondige en complete uitvoering van het project binnen jouw organisatie, waarbij we zowel medewerkers als leidinggevenden betrekken. Ons doel is om Duurzame Resultaten te bereiken met een sterke toewijding.

Functieprofielen/Functiehuis

In samenwerking met jouw organisatie creëren we heldere functieprofielen en een gestructureerd functiehuis. Dit biedt duidelijke richtlijnen waaraan medewerkers moeten voldoen in hun rol. Zo kun je gericht werken aan hun ontwikkeling en beschik je over hulpmiddelen om objectief te beoordelen en belonen.

Mensen zijn van nature op zoek naar structuur en duidelijkheid, ook wanneer ze willen solliciteren bij jouw organisatie vinden kandidaten dit belangrijk. Het opstellen van functieprofielen kan dus hieraan bijdragen en zorgen voor transparantie. Is dit dan zo belangrijk? Afhankelijk van de grootte en branche van je organisatie, kan dit meer of minder belangrijk zijn. In groeiende organisaties is het opstellen of updaten van de functieprofielen en het functiehuis dan vaak iets wat te laat of niet gebeurd. Hulp nodig bij het opstellen of updaten van de functieprofielen of het volledige functiehuis? Samen met de organisatie ontwikkelen we duidelijke kaders waar medewerkers aan moeten voldoen in hun functie. Zo kun je als organisatie concreet aan de ontwikkeling van je medewerkers werken en heb je tools in handen om transparant te kunnen beoordelen en belonen. Eventueel kan dit verder uitgebouwd worden met een beoordelingssystematiek of gesprekscycli.

We starten met een uitgebreid gesprek waarin we inzicht krijgen in de organisatie, de doelen en de stakeholders leren kennen. De huidige situatie en het beoogde einddoel wordt ook besproken en zorgt logischer wijze voor een duidelijk vertrekpunt en doel. We formaliseren de opdracht en lanceren het project.

Vervolgens zullen wij een beeld maken van de huidige functieprofielen en het functiehuis, zodat inzichtelijk wordt wat de details van de huidige situatie zijn. Vervolgens zal er geprobeerd worden om een eerste stap te maken in het opstellen van een functiehuis zoals ‘bedacht’. Dit wordt uiteraard opgevolgd met overleggen waarbij de stakeholders aanwezig zijn en de inzichten en bevindingen delen. Uiteindelijk zal een voorlopige versie van het functiehuis gebruikt worden als leidraad voor de functieprofielen. De inhoud van de functieprofielen worden dan opgesteld en ook deze worden weer afgestemd met de stakeholders.

Wanneer de conceptversies gereed zijn, zullen er klankbordgroepen van leidinggevenden en medewerkers worden ingericht, om ook de meningen en verwachtingen te bespreken. 

In onze beleving is het namelijk erg belangrijk om voldoende draagvlak onder de medewerkers te creëren en ook om medewerkers mee te nemen en te betrekken.

Wanneer er vervolgens steeds meer naar een definitief functieprofiel en functiehuis wordt gewerkt, zal er ook gekeken worden naar een eventuele officiële weging van het functieprofiel. Dit om ook ervoor te zorgen dat de juiste wettelijke stappen worden doorlopen.

Als laatste stap zal Durescom zorgdragen voor een volledig en passend communicatieplan en passende communicatiemiddelen om de wijzigingen goed te laten landen bij de medewerkers. 

Wij zijn jouw proactieve partner voor een volledige en doordachte overstap van functiehuis en functieprofielen. Dit alles waar bij het doel is om te zorgen dat het functiehuis past bij jouw organisatiefase en doelstelling. Ons doel is om Duurzame Resultaten te bereiken met een sterke toewijding.

Cultuurverandering

Het veranderen van organisatiecultuur lijkt soms ongrijpbaar, maar wij maken het haalbaar. We focussen op de sterke punten binnen de bestaande cultuur en werken samen aan een gezondere organisatiecultuur, waarbij de positieve elementen als basis dienen.

Bij signalen als hoog verzuim, slechte samenwerking of ontevredenheid wordt er vaak gezet dat de cultuur ‘slecht’ is. Wat is je cultuur en is dit dan inderdaad zo slecht Hoe weet je nu of deze cultuur wel of niet goed is en vooral hoe kan ik de organisatiecultuur veranderen?

 

Onze HR consultants kunnen jouw organisatie helpen met het beantwoorden van deze vragen. Dit doen wij door met een proactieve aanpak te starten met het ophalen van de beelden en inzichten vanuit het management en de leidinggevenden. Vervolgens zal dit uitgebreid worden met het verkrijgen van de beelden die in je organisatie leven. Hierin is het in onze aanpak erg belangrijk om niet alleen te onderzoeken maar ook direct te starten met het veranderen. Is het immers niet zo dat veranderingen vaak klein beginnen?

Na de kennismaking zullen er gesprekken/interviews gepland worden met de leidinggevenden en de stakeholders van het team of de organisatie. Het doel hiervan is om beeld te maken van de cultuuruitdaging, de cultuur zelf en de cultuurverandering die dus gemaakt moet worden. In de gesprekken zullen ook tips en adviezen gegeven worden zodat er Quick wins opgepakt kunnen worden. De 2e fase bestaat uit gesprekken met (een deel van) medewerkers, waarbij middels deze gesprekken inzicht wordt gekregen in de beleving van diverse onderwerpen. Denk hierbij aan DNA, veiligheid, cultuur, werksfeer, leidinggevenden, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Al deze verkregen inzichten worden vervolgens gebundeld en in een bondige rapportage, gepresenteerd aan de opdrachtgever. De samenvatting van deze bevindingen worden vaak in een circulair model weergegeven. Bij een cultuurverandering is er immers vaak sprake van geen lineaire oorzaak/gevolg relatie. Vaak ontstaat de cultuur, door invloeden van elkaar en hebben deze allemaal invloed op elkaar. Waar en hoe je dan vervolgens kan starten om de cultuurverandering kan gaan inzetten, is waar de consultant van Durescom, de organisatie in ondersteund. De consultant zal na het verkregen beeld dus de klant helpen met het ondersteunen, begeleiden en het sparren tijdens de cultuurverandering. Dit vooral met concrete vervolgstappen, zodat de voortgang ook zichtbaar en voelbaar is.

Wij zorgen voor een duidelijke analyse en een duidelijk beeld van de cultuur en de cultuurverandering van jouw organisatie. Het ongrijpbare van cultuur is immers vaak wel concreet en inzichtelijk te maken, bij het inzetten van een consultant van Durescom. Dit doen wij door duidelijke analyses en modellen en ook door concrete adviezen die vandaag nog opgepakt kunnen worden. Uiteraard begeleiden wij de klant met het uitvoeren van deze acties. 

Ontdek wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen

Met onze expertise en bewezen methoden, zijn we toegewijd om jouw organisatie te ondersteunen bij het realiseren van succesvolle HR-projecten. Kies het project dat het beste bij jouw behoeften past en laat ons je begeleiden naar positieve verandering en groei.

Stefan Arp

HR ANALYTICS & PROJECTMAMAGEMENT
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Durescom BV

Utrechtseweg 223-E
3818 EE Amersfoort
info@durescom.nl
088-031 38 60

KvK-nummer: 61052701