Durescom

Duurzaam inzetbare organisatie

Als organisatie is het streven natuurlijk dat medewerkers goed en gemotiveerd hun werk (blijven) doen. Zodat ze nu en op de lange termijn waarde blijven leveren aan de organisatie en ook zelf dit zo te ervaren.

Dat klinkt eenvoudig, maar het blijkt keer op keer een uitdaging voor organisaties om medewerkers fit en gemotiveerd te houden. Dat is waar het kennisgebied “duurzame inzetbaarheid” om de hoek komt kijken. Binnen dit kennisgebied doet Durescom onderzoek naar potentiële oorzaken en/of problemen binnen de organisatie die duurzame inzetbaarheid verhinderen. Wij verleggen hierbij de focus van mens naar organisatie. En kijken of er bijvoorbeeld stappen genomen moeten worden binnen bijvoorbeeld de bedrijfsstructuur, leiderschap of de processen.

Wij bieden een totaaloplossing waarbij we het gehele proces van onderzoek tot advies en uiteindelijk implementatie uit handen kunnen nemen. Uiteraard met oog voor de mens. Behoefte aan maar één van deze onderdelen? Dat kan natuurlijk ook!

Wanneer is een organisatie toe aan een DZI-project?

  •         Wanneer je als organisatie geen grip meer hebt op je schadelast;
  •         Wanneer je ziet dat mensen onvoldoende in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen in de organisatie;
  •         Wanneer je constateert dat elementen zoals verzuim en (ongewenst) verloop toe neemt;
  •         Wanneer je constateert dat je bij het aannamebeleid (instroom van nieuwe medewerkers)  niet de juiste mensen aan je weet te binden.

Tools die wij gebruiken voor Duurzame Inzetbaarheid

RADI

De inzet van een Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid om een plan te maken voor duurzame inzetbaarheid (DZI) binnen de organisatie of een vraagstuk op een specifiek onderwerp zoals ouderenbeleid, financiële consequenties verouderd personeelsbestand, langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze werkzaamheden hebben als doel om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden voor DZI binnen de eigen organisatie. Als organisatie ontvang je vervolgens een adviesrapport met aanbevelingen waar zo een plan van aanpak op gemaakt kan worden. Zo gaan we weg van het containerbegrip en bewegen we naar gerichte actie.

Duurzame inzetbaarheidsscan

Een scan om de risico’s en mogelijkheden met betrekking tot duurzame inzetbaarheid duidelijk te maken. Het begint met een online vragenlijst en interviews om op zeven thema's de risico’s en mogelijkheden door te meten. Hierna ontvang je een rapport met conclusies en aanbevelingen die direct tot een concreet plan van aanpak leiden om betere resultaten te boeken of risico's voor de toekomst te verminderen

Individuele duurzame inzetbaarheid

Inzet RADI op individuele duurzame inzetbaarheid vraagstukken, door middel van onderzoek en/of coaching. Binnen een dergelijk traject is er positieve aandacht voor de medewerker en werken we aan een oplossing voor de toekomst.

Schadelastbeheersing

Analyse op de aanwezige schadelast vanuit verzuim, WGA en Ziektewet. Na deze analyse ontvangt de organisatie een rapport met alle risico’s en aanbevelingen.

Dossierstudie langdurig verzuim

Langdurig verzuim is altijd een lastig vraagstuk. Durescom kijkt graag met je mee of alle kansen benut worden en of de instroom in WGA voorkomen kan worden. Dit met natuurlijk als doel het verlagen van verzuimkosten, inperken van langdurig verzuim en een vermindering van de WGA kosten.

Janice Marcet

Product Manager Duurzaam Inzetbare Organisatie
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Durescom BV

Utrechtseweg 223-E
3818 EE Amersfoort
info@durescom.nl
088-031 38 60

KvK-nummer: 61052701