Durescom

Externe Vertrouwenspersoon

Wat maakt dat het uitvoeren van dezelfde werkzaamheden in het ene team als meer belastend wordt ervaren dan in het andere? Of dat dit voorheen prima ging en dat het nu anders wordt ervaren? Buiten veranderingen in de privésituatie kan het zijn dat dit wordt veroorzaakt door de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op het werk. Medewerkers kunnen op de werkvloer te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Deze ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot psychische of lichamelijke klachten, wat weer kan leiden tot verzuim of disfunctioneren. Ook mogelijke integriteitsschendingen kunnen zich voordoen binnen een organisatie.

Vanuit de Arbowetgeving ben je als werkgever verplicht om medewerkers een veilige werkplek te bieden, zo ook de psychische en sociale veiligheid. De problemen rondom ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen lossen zich vaak niet vanzelf op en kunnen verergeren als signalen niet serieus genomen worden. Dit wil je als werkgever natuurlijk oplossen (of nog beter: voorkomen!). Maar, naar wie kunnen de medewerkers toe? En hoe ga je met dit soort meldingen om?

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een goede eerste stap om het gevoel van veiligheid onder werknemers te vergroten. De inzet van de vertrouwenspersoon helpt bij het beperken van ongewenst gedrag, door een klankbord te zijn voor mens en organisatie. De vertrouwenspersoon wordt een integraal onderdeel van het organisatiebeleid en is gericht op het creëren van een gezond, veilig en prettig werkklimaat. Maar zonder de juiste expertise en ervaring kan het een uitdaging zijn om deze rol te vervullen.

Durescom neemt dit alles voor jullie uit handen. Ook is het mogelijk om één van onze externe vertrouwenspersonen aan te stellen naast de interne vertrouwenspersoon die je al hebt binnen je organisatie. Als externe vertrouwenspersoon zijn wij een onafhankelijke partij waar medewerkers kunnen aankloppen. Door onze jarenlange ervaring en expertise weten we precies hoe te handelen en hoe we het gevoel van veiligheid binnen de organisatie kunnen vergroten. Al onze 14 specialisten zijn gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Ons doel is om ondersteunend en toegankelijk te zijn voor jullie medewerkers die ongewenst gedrag en/of integriteitsschendingen ervaren. Daarnaast is het ons doel om bij te dragen aan het bespreekbaar maken van én voorlichting geven over (on)gewenst gedrag, om zo voor alle werknemers een gezonde, veilige en prettige werkomgeving te creëren.

Wij vertellen je graag waarom wij goed zijn als externe vertrouwenspersoon, maar wellicht hoor je dit liever van een van onze klanten…

Bedrijven vertellen je graag waarom ze goed zijn, maar wij laten liever onze klanten aan het woord. CSU omschrijft de samenwerking met Durescom op het gebied van de externe vertrouwenspersoon als volgt: “Open, transparant, eerlijk en positief opbouwend. We leren van en met elkaar en doen dat met één doel: goed werkgeverschap te leveren aan onze medewerkers en een fijne werkplek creëren en blijven garanderen.”

F.A.Q. Externe Vertrouwenspersoon

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Nee, een vertrouwenspersoon is (nog) niet verplicht, maar volgens de Arbowet ben je als werkgever wel verplicht om je medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Problemen veroorzaakt door PSA lossen niet vanzelf op en kunnen verergeren als er niets aan gedaan wordt. Onze vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat alle benodigde beleidsstukken up-to-date zijn (of stelt deze op) en geeft opvolging aan de signalen die door medewerkers worden afgegeven.

Welk voordeel heb ik als werkgever wanneer ik gebruik maak van een externe vertrouwenspersoon van Durescom?

De externe vertrouwenspersoon van Durescom bekijkt of er beleid binnen jullie organisatie is voor het terugdringen van PSA en of de huidige protocollen en regelingen die verband houden met de psychische en sociale veiligheid nog up-to-date zijn. Daarnaast bepaal jij als werkgever samen met de externe vertrouwenspersoon of er voldoende inzicht is in de huidige werkbelasting bij medewerkers. Is dit inzicht er niet of onvoldoende, dan kan Durescom een onderzoek uitvoeren waarna de trends en uitdagingen bepaald worden. De externe vertrouwenspersoon van Durescom is een expert in het positief beïnvloeden van de beleving van ongewenste omgangsvormen en adviseert tegelijkertijd hoe de organisatie hier het beste mee om kan gaan. Dit alles zorgt voor een betere werksfeer en minder verzuim. Al onze vertrouwenspersonen zijn deskundig, opgeleid, gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Naast de ervaring als vertrouwenspersoon, hebben ze brede kennis van en ervaring met HR- en organisatiebeleid. Onze vertrouwenspersonen zijn goed bereikbaar en flexibel benaderbaar.

Ervaar zelf alle voordelen van een externe vertrouwenspersoon

Wanneer je als organisatie een externe vertrouwenspersoon aanstelt, neemt deze graag taken voor je uit handen. Wanneer je ons hiervoor inhuurt betekent dat dit het volgende.

De vertrouwenspersoon:

Reineke Bierma

Product Manager Vertrouwenspersoon & MKB
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Durescom BV

Utrechtseweg 223-E
3818 EE Amersfoort
info@durescom.nl
088-031 38 60

KvK-nummer: 61052701