Durescom

Verzuimanalyse – Wat heb je hier aan als organisatie?

Wil jij de inzetbaarheid van de medewerkers structureel vergroten? Of is het streven om de organisatie meer toekomstbestendig te maken? Of is het verzuim binnen de organisatie hoog en wil je hier constructief mee aan de slag gaan? 

Allemaal vragen die een gedegen analyse van de verzuimdata rechtvaardigen. Een dergelijke analyse vormt een onmisbaar onderdeel van een goede verzuimaanpak in de breedste zin van het woord. Door het verzuim op een systematische manier te analyseren, krijg je als organisatie inzicht in de oorzaken van verzuim en daarmee mogelijkheden om het verzuim te voorkomen en hiernaar te handelen. 

Meten is weten

Veel organisaties vragen zich af waarom ze deze data eigenlijk moeten verzamelen. Er bekruipt ze een gevoel van “kunnen we niet gewoon werken aan het verlagen van het verzuim, in plaats van het te analyseren?”. Want het verzuim, dat is het probleem en dat wil de organisatie natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. Maar zonder goede data, ben je daarin een stuk minder effectief. Verzuimdata hebben een belangrijke signaalfunctie. Correcte en volledige verzuimdata vormen namelijk de basis voor een goede verzuimanalyse. Een brede analyse van het verzuim geeft inzicht in de oorzaken en trends van verzuim. Hierdoor kan de organisatie beleidskeuzes maken op basis van data, ondersteund door informatie vanuit operationeel en tactisch niveau . Daarnaast is het mogelijk om aanpassingen te doen op het gebied van protocollen, begrotingen, verzuimbegeleiding of de samenwerking met de arbodienst. Op deze manier kan worden gemeten of de organisatie op een constructieve en integrale wijze verzuim voorkomt. 

Welke data wil je analyseren?

Een verzuimanalyse kan de volgende gegevens onderscheiden:

 • verzuimdata per personeelsgroep (o.a. op leeftijdscategorie, functieniveau, lengte dienstverband)

 • percentage verzuim (kort, middellang, lang)

 • frequentie van het verzuim

 • duur van het verzuim

 • drempel van het verzuim en van het herstel

 • kosten van het verzuim

 • werking van het verzuimprotocol en -beleid

 • doelstellingen van de organisatie ten aanzien van het verzuim

Een verzuimanalyse in zes stappen

Om een overzichtelijke en gestructureerde analyse te maken, moeten de volgende zes stappen worden doorlopen:

 1. Bepaal het doel van de analyse met elkaar. Wat willen we onderzocht hebben en welke doelstellingen heeft de organisatie?

 2. Inventariseer de beschikbare verzuimdata. Welke data is beschikbaar? Welke data zijn bruikbaar in de betekenis van betrouwbaarheid, volledigheid en overzichtelijkheid? Uit welke bronnen komt de diverse statistische en de gestelde informatie?

 3. Communiceer. Betrek allereerst de organisatie, ondernemingsraad (indien aanwezig) en desnoods de arbodienst bij de plannen. Ga met elkaar in gesprek of de trends herkenbaar zijn die uit de inventarisatie van de verzuimdata komen. 

 4. Analyseer. Maak een brede analyse door het personeelsbestand en organogram aan de verzuimdata te koppelen. Afhankelijk van de wensen kunnen bijvoorbeeld verzuimdata over afdelingen, functiegroepen, leeftijdscategorieën en verzuimsoort aan elkaar gekoppeld worden. Tevens kunnen de gegevens van het bedrijf worden vergeleken met organisaties uit de regio, sector of branche.  

 5. Rapporteer. Verwerk alle gegevens in een rapport met conclusies, verbanden en aanbevelingen. 

 6. Implementeer. Opvolgen van de aanbevelingen; suggesties voor maatregelen ter verbetering van de huidige verzuimaanpak.

Heb je hier hulp bij nodig? Durescom helpt!

Wil je aan de slag met het terugdringen van verzuim binnen jouw organisatie of het in kaart brengen van het verzuim? Vraag dan een vrijblijvende kennismaking aan!

Durescom zal dan samen met jou bepalen wat de behoefte is van de organisatie en de medewerkers omtrent jullie verzuimaanpak. We voeren een verzuimanalyse uit en kunnen aan de hand hiervan ook praktische voorstellen doen om jouw organisatie verzuim te kunnen laten voorkomen. Dit doen we onder andere door het opstellen van beleid en bieden maatwerk in de vorm van trainingen of voorlichting op locatie of het opstellen van verzuimprotocollen en praktische flowcharts. Kortom, een zeer complete en laagdrempelige dienstverlening die aansluit bij de behoefte van jouw organisatie. 

Elsbeth Groenenboom

Product Manager HR Anaylitics & Projectmanagement
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Plaats een reactie