Durescom

Wat kan ik als organisatie met Duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een container begrip wat raakvlakken heeft met verschillende thema’s binnen de organisatie. In de basis is het ervoor zorgen dat iedereen binnen een bedrijf op de juiste plek zit en daar gezond en gemotiveerd zijn werk kan blijven doen.
Een afdeling die niet presteert zoals voorheen, een hoog verloop, veel (langdurig) verzuim. Het kunnen allemaal symptomen zijn van een onderliggend probleem. De thema’s binnen duurzame inzetbaarheid zijn daardoor ook divers. Denk hierbij aan:


1.    Bedrijfscultuur
2.    De organisatorische kenmerken
3.    Personeel en personeelsbeleid
4.    Leiderschap
5.    Strategie en beleid
6.    Processen
7.    Instrumenten
8.    Arbeid en gezondheid


Al deze onderdelen kunnen van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. En wanneer er zich problemen voordoen, hebben deze problemen vaak met een of meer van deze thema’s te maken. Hierdoor zijn veel organisaties vooral bezig met symptoom bestrijding. De onderliggende oorzaak wordt vaak, in de waan van de dag, vergeten. Een probleemdossier wordt opgelost, en dan gaat iedereen weer vrolijk verder met de dagelijkse werkzaamheden. Maar eigenlijk blijft hetzelfde probleem zich keer op keer voordoen.

Financieel fit voor de toekomst door middel van Duurzame Inzetbaarheid

Als organisatie is het streven dat iedereen gemotiveerd en fit aan het werk gaat en blijft en daarmee een duurzame bijdrage levert aan de uiteindelijke team- en organisatiedoelen. Dat is waar het kennisgebied “duurzame inzetbaarheid” om de hoek komt kijken. Binnen dit kennisgebied doet Durescom onderzoek naar potentiële oorzaken en/of problemen binnen de organisatie die duurzame inzetbaarheid verhinderen. Wij verleggen hierbij de focus van mens naar organisatie. En kijken of er bijvoorbeeld stappen genomen moeten worden binnen bijvoorbeeld de bedrijfsstructuur, leiderschap of de processen.

Hoe ziet zo’n proces eruit?

Stap 1 – De aanvraag
Kijkend naar duurzame inzetbaarheid heeft iedere organisatie zijn eigen risicoprofiel, vertrekpunt en daarbij hoort een oplossing op maat. Wanneer een organisatie bij ons aanklopt start het proces.  De aanvraag kan binnen komen via onze website, LinkedIn of per telefoon.

Stap 2 – Intakegesprek
Na de aanvraag plannen wij een intake gesprek in. Tijdens dit gesprek bespreken we wat tot de aanvraag heeft geleid. Is er nu actief een probleem of is het meer gericht op preventie? Tijdens dit gesprek krijgt de Durescom consultant een beter beeld van de organisatie waardoor ze de volgende stappen kunnen bepalen. We maken de project planning definitief en we spreken met elkaar af met welke collega’s wij verdiepend in gesprek mogen gaan over de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.

Stap 3 – Scans
De volgende stap is een scan om de risico’s en mogelijkheden met betrekking tot duurzame inzetbaarheid duidelijk te maken. Het begint met een online vragenlijst en interviews om op zeven thema’s de risico’s en mogelijkheden door te meten. 

Stap 4 – Analyse van de scans
De uitkomst van deze scans wordt geanalyseerd door de Durescom consultant. 

Stap 5 – Verdiepende interviews
Na de analyse van de scans, worden er verdiepende interviews gedaan. Dit om een nog beter beeld te krijgen van de organisatie en om conclusies en aanbevelingen concreter te maken. Wie de scan invult en met wie de diepte interviews worden gehouden bepalen we tijdens de intake. Vaak zijn het collega’s die de HR portefeuille beheren, collega’s binnen het MT of in een leidinggevende functie.

Stap 6 – Rapportage
Aan de hand van 7 thema’s wordt het huidige risicoprofiel in kaart gebracht doormiddel van een overzichtelijke rapportage. Hierin zie je in een oog opslag wat goed gaat en wat beter kan. In dit rapport staan conclusies en aanbevelingen die direct tot een concreet plan van aanpak kunnen leiden om betere resultaten te boeken of risico’s voor de toekomst te verminderen. 

Stap 7 – Adviesgesprek
Nadat we de rapportage hebben afgerond plannen we een adviesgesprek in om de conclusies en aanbevelingen te bespreken. Hierna kan een organisatie ervoor kiezen om zelf verder aan de slag te gaan of om Durescom in te schakelen voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak. 

Wat zijn de resultaten voor de organisatie?

  • Inzicht in het huidige risicoprofiel op het gebied van duurzame inzetbaarheid en een duidelijk vertrekpunt.
  • Concreet aan de slag kunnen met een aantal inzetbaarheidsvraagstukken.
  • Handvatten om het gewenste resultaat te bereiken.
  • Minder verzuim.
  • Meer medewerkers tevreden en meer productiviteit 

Duurzame inzetbaarheid problematiek (en kansen!) zijn uniek binnen elke organisaties. Onze oplossingen zijn dan ook maatwerk. Benieuwd naar wat de risico’s en of kansen zijn binnen jouw organisatie? Durescom komt graag bij je langs! 

Janice Marcet

Product Manager Duurzaam Inzetbare Organisatie
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Plaats een reactie