Durescom

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De medewerker staat steeds meer centraal in organisaties. Tevreden medewerkers dragen bij aan een positieve organisatiecultuur en zijn vaak gemotiveerd om de beste resultaten voor het bedrijf te halen. Daarmee zijn ze een belangrijke factor in de ontwikkeling en innovatie van bedrijven. Het is daarom interessant om te onderzoeken waar de drijfveren van jouw medewerkers liggen en waar een verbeterslag gemaakt kan worden.
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een veelgebruikt HR-instrument om de tevredenheid van je medewerkers te meten. Maar wat meet je eigenlijk precies, en wat kun je vervolgens met deze uitkomsten als organisatie? Durescom heeft veel ervaring met MTO’s; we zetten een aantal belangrijke punten graag voor je op een rijtje. 

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

We stipten net al even aan dat medewerkers steeds meer centraal staan in organisaties. Weten hoe het met ze gaat en waar hun drijfveren liggen komt de output ten goede. Daarnaast zijn tevreden medewerkers minder vaak ziek en ligt de productiviteit hoger. Dat betekent dat je er als organisatie ook aan financieel belang bij hebt om dit goed te monitoren en bij te sturen waar nodig.
5 tips voor een gedegen MTO

1.    Meet meer dan hoe tevreden je medewerkers zijn

Bepaal eerst wat je eigenlijk precies wil weten en wie je daarvoor moet bevragen. Zo kan het zijn dat je de algemene tevredenheid binnen de organisatie wilt meten. Maar je kunt ook denken aan alleen starters (om de onboarding te verbeteren), managers of juist alleen mensen die in de lijn werken. Afhankelijk van het doel van het onderzoek stellen we de vragen op. Deze gaan naast   tevredenheid natuurlijk ook over motivatie, bevlogenheid, eventuele kennisdeling en/of opleidingsmogelijkheden, productiviteit en onderlinge samenwerking.

2.    Betrek de medewerkers bij het hele proces voor het beste resultaat

Het succes van een MTO valt of staat met de input die medewerkers geven. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk medewerkers in de beoogde doelgroep het MTO invullen. Het is daarom belangrijk om medewerkers al vroeg bij het proces te betrekken. Vertel dat jullie dit gaan doen en waarom jullie dat doen ruim voor de deadline. Geef medewerkers ook de ruimte voor eventuele eigen input: welke thema’s zouden zij graag besproken zien worden in het MTO?

Je krijgt zo niet alleen andere invalshoeken, je zorgt ook direct voor meer draagvlak binnen de organisatie. Daarnaast is het belangrijk om voldoende tijd te geven voor het invullen van het MTO en om vinger aan de pols te houden waarom mensen het wel of niet invullen.  Herinner medewerkers voldoende aan het feit dat ze de vragen nog kunnen beantwoorden en probeer eventuele bezwaren weg te nemen door in gesprek te blijven over het MTO. 

3.    Garandeer anonimiteit

Het is belangrijk dat een MTO anoniem is en dat medewerkers dit ook weten. Zo voelen zij zich vrij om het naar waarheid in te vullen en neem je ook direct een bezwaar weg waarom ze wellicht helemaal niet willen meewerken. 
Veel organisaties vragen om deze reden een extern bedrijf om het MTO te doen. Hierdoor wordt het gevoel van onafhankelijkheid en anonimiteit groter wat vaak de respons ten goede komt. 

4.    Gebruik een gevalideerde vragenlijst

Niet alle vragen leveren meetbare resultaten op. Het is dus belangrijk dat de vragen ten eerste niet sturend zijn en ten tweede resultaten opleveren die je ook daadwerkelijk kunt meten en waar je rapportages mee kunt maken. 

5.    Bij het ontvangen van de resultaten: ga aan de slag!

Het allerbelangrijkste bij het inzetten van een MTO is het opvolgen van de uitkomsten. Zo laat je als werkgever zien dat je luistert naar je medewerkers, maar dat je ook bereid bent om met hun mening aan de slag te gaan. Het advies is om je medewerkers te betrekken bij de uitvoering van de bepaalde acties. Stel werkgroepjes in, maak je medewerker verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp wat hem of naar dichtbij staat of ga nog een keer met je medewerker in gesprek als niet begrijpt waar het signaal vandaan komt. Kom zelf in beweging en zet je medewerkers aan tot in beweging komen! 

MTO uitvoeren, Durescom helpt jou graag!

Durescom heeft ervaring met het uitzetten van een MTO. Hiervoor maken wij gebruik van een standaard MTO of een MTO op maat. Het standaard MTO bestaat uit een vragenlijst over diverse onderwerpen. Denk hierbij aan: Leiderschap, waardering, werkdruk, cultuur en sfeer. Het MTO op maat kan worden ingezet wanneer deze vragenlijst onvoldoende aansluit bij het doel van het onderzoek. Wij versturen de vragenlijst via een online tool, zodat medewerkers zo laagdrempelig kunnen deelnemen aan het MTO. Nadat de vragenlijst is ingevuld, ontvang je een rapportage met concrete aanbevelingen en adviezen. Nu kun je aan de slag met de vervolgstappen, het gaat immers om de opvolging! Als daar behoefte aan is, kunnen wij jou ook helpen met de vervolgstappen.

Benieuwd geworden naar wat Durescom voor jouw organisatie kan betekenen? Een van onze consultants helpt je graag verder!  

Stefan Arp

Product Manager HR Anaylitics & Projectmanagement
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Plaats een reactie