Durescom

Interview CSU externe vertrouwenspersoon inhuren

Interview CSU externe vertrouwenspersoon inhuren

Sinds 2018 zet CSU ons in als hun externe vertrouwenspersoon. Een succesvolle samenwerking waarbij we beiden zeer tevreden zijn over het resultaat. Omdat het voor organisaties soms onduidelijk is wat de voordelen zijn van een externe vertrouwenspersoon, het is immers niet verplicht, laten we CSU graag aan het woord!

Waarom hebben jullie precies voor een externe HR-professional gekozen? En wat heeft jullie overtuigd om voor Durescom te kiezen?

We vinden het prettig om een externe vertrouwenspersoon te hebben voor zaken welke, in uitzonderlijke gevallen, niet door de medewerker en leidinggevende besproken kunnen worden. Denk hierbij aan situaties zoals ongewenst gedrag waar de medewerker mee te maken krijgt op de werkvloer, en dat liever niet met leidinggevende of HR wil bespreken. Dan kan de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.

We vinden onafhankelijkheid, en de daar bijhorende zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit, zeer belangrijk. We hadden eerder al prettige ervaringen met een andere organisatie die dit voor ons overnam. Bij Durescom vonden we Reineke (hun externe vertrouwenspersoon via Durescom red.) een prettige gesprekspartner voor onze collega’s in dit soort situaties.
We hebben nu een externe spreekbuis voor onze medewerkers beschikbaar. Uiteraard gaan wij ervanuit dat binnen de organisatie zo goed als alles afgehandeld kan worden door met elkaar de dialoog aan te gaan. Maar mocht het nodig zijn, is de optie er voor medewerkers Reineke in te schakelen.

Wat zijn de resultaten van deze samenwerking – weten de medewerkers ook daadwerkelijk de weg te vinden naar Reineke?

De inzet van de vertrouwenspersoon is niet hoog. Het is lastig om, gezien onze organisatiegrootte, de bekendheid en herkenbaarheid van de externe vertrouwenspersoon continue goed over te brengen op iedereen. Toch doen we hier optimaal, via allerlei communicatiekanalen, onze best voor en hopen dat de medewerkers die contact opnemen het contact met een tevreden gevoel over de geleverde dienstverlening beëindigen.

Hoe zouden jullie deze samenwerking omschrijven?

Open, transparant, eerlijk en positief opbouwend. We leren van en met elkaar en doen dat met één doel: goed werkgeverschap te leveren aan onze medewerkers en een fijne werkplek creëren en blijven garanderen.

Ook vroegen wij Reineke om haar ervaringen bij CSU, want hoe ervaart zij de samenwerking eigenlijk?

De uitdaging is bij elk gesprek om boven water te krijgen wat er speelt, maar ook wat er al eerder is gebeurd. Melders zijn al een flinke drempel over om de vertrouwenspersoon te bellen, daar gaat vaak al wat aan vooraf. Ik ben blij als medewerkers mij als vertrouwenspersoon weten te vinden en hun verhaal doen. Vaak is een luisterend oor al fijn voor de medewerker en kan ik door vragen te stellen soms de angel er al uit krijgen of de melder een advies geven wat een vervolgstap kan zijn, zoals (nogmaals) in gesprek met de leidinggevende en/of HR. Ook kan ik met medewerkers zo’n gesprek voorbereiden zodat ze steviger in een gesprek kunnen staan. 
Wanneer ik later terugkoppeling van de medewerker krijg dat het gesprek prettig is verlopen, dan ben ik blij!

Zelf ook ervaren wat een externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie kan doen? Neem dan contact met ons op, wij verkennen graag de mogelijkheden voor jouw organisatie! 

Reineke Bierma

Product Manager Vertrouwenspersoon & MKB
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Plaats een reactie