Durescom

De SLIM subsidie – zo hou je talent binnenboord in crisistijd

Langzaamaan krabbelt Nederland weer op uit de Coronacrisis. Stapje voor stapje op weg naar het ‘nieuwe’ normaal. Iedereen heeft er persoonlijk mee te maken en ieder bedrijf voelt de effecten van deze crisis in meer of mindere mate. Tijdelijke contracten die niet verlengd worden, opleidingen die worden uitgesteld en dalende verkoopcijfers zijn aan de orde van de dag voor een aanzienlijk aantal bedrijven. Dit is zo’n uitzonderlijke situatie, dat creativiteit en omdenken opeens belangrijker worden dan ooit. 

Want hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie de weg kan vinden in deze crisistijd en hoe behoud je je personeel? Of wanneer je als organisatie nu juist enorme positieve pieken kent, hoe manage je dat nu en in de toekomst?

Lessen uit het verleden

Terugkijkend naar de crisis die Nederland in 2008 heeft meegemaakt, kan er geconcludeerd worden dat er maar weinig bedrijven zijn die hier echt van hebben geleerd. Na deze crisis is er onderzoek gedaan naar welke bedrijven het meest succesvol uit de crisis kwamen. Dit bleken voornamelijk bedrijven te zijn, die het behoud van werkgelegenheid als eerste prioriteit hadden. Behalve waardering van de medewerkers leverde dat na de crisis enorme voordelen op. Boventallig personeel werd tijdens de crisis ingezet op innovatieve projecten, wat de jaren daarna veel concurrentievoordeel opleverde (Laczkowski & Mysore, 2019). 
Daarnaast laat onderzoek naar voorgaande soortgelijke economische situaties zien dat de werkloosheid binnen een aantal jaar flink steeg. Net afgestudeerden kwamen moeilijk aan een baan. Bij voornamelijk banken vielen veel ontslagen. Onderzoek van het OCW (Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2014) laat echter zien dat economische studies meer werden gekozen dan ooit. Hieruit kan worden opgemaakt dat de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt dus weinig invloed had op de studiekeuzes van aanstaande studenten. 


Een andere ontwikkeling van de crisis uit 2008 laat zien dat het aantal hbo-studenten vooral in de deeltijdstudies toenam. Dit kwam voornamelijk doordat mensen hun kennis wilden uitbreiden. Hieruit kunnen we afleiden dat mensen het, ongeacht hun financiele situatie, belangrijk vinden om in zichzelf te investeren.


Dit wordt ook bevestigd door de behoeftepiramide van Maslow. Volgens deze theorie is de mens een uniek gemotiveerd individu. Om zich te kunnen ontwikkelen én optimaal te kunnen presteren moeten allereerst een aantal fundamentele menselijke behoeften bevredigd worden. Deze behoeften zijn onder andere zekerheid, sociale behoefte, erkenning en zelfontplooiing. Als het een in geding komt, kan het andere niet tot uiting komen. Juist in tijden van crisis kunnen deze elementen uit het oog worden verloren. Het gevolg hiervan kan zijn dat de medewerker niet mee kan met de veranderingen. Dit kan uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor de organisatie als geheel. 

Innovatie en ontwikkeling als reddingsboei

De belangrijkste redenen dat bedrijven nu in de problemen komen, is het ontbreken van liquide middelen of het ontbreken van innovativiteit. Innovatie kan op veel verschillende manieren en zal voor ieder bedrijf net een beetje anders zijn. 
Veel innovatie zien we nu op technologisch gebied. Werkgevers en werknemers moeten snel kunnen meebewegen met de technologische veranderingen die deze tijd van ons vraagt. Er wordt meer thuisgewerkt, fysiek contact is beperkt en het werk wordt zo veel mogelijk digitaal en online gedaan. Dit vergt veel van zowel werkgevers als de medewerkers. 


Het vertrouwen tussen beide partijen moet soms groeien. Want hoe weet je als werkgever zeker dat je medewerker zich net zo inzet als hij of zij op kantoor zou doen? En ook van de medewerker wordt er veel gevraagd; het gezinsleven moet gecombineerd worden met het werk. Timemanagement en eigenaarschap worden hierdoor gestimuleerd, maar kunnen ook voor een grote uitdaging zorgen. Voor de werkgever is het dan ook van belang om medewerkers hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Zo kan je als werkgever ervoor zorgen dat je bedrijf ook in deze uitzonderlijke tijd kan blijven voortbestaan en dat je jouw personeel zoveel mogelijk kan behouden. 


Het is juist daarom ook nu van groot belang om te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers. Je wil je medewerkers immers motiveren en zo goed mogelijk inzetbaar houden. Je wil het talent dat je in huis hebt, wat je in deze tijd hard nodig hebt, natuurlijk niet verliezen. De eerste prioriteit ligt dan ook bij het herkennen van dit talent en onderzoeken waar ze verder kunnen (en willen) ontwikkelen.


Echter kampen veel bedrijven op dit moment ook met liquiditeitsproblemen. Gelukkig is daar aankomende maand een oplossing voor. De zogenaamde SLIM subsidie geeft bedrijven de mogelijkheid om personeel scholing en andere vormen van ontwikkeling te bieden. 

Let wel, voor de SLIM subsidie zijn de periodes in 2021: van 2 t/m 31 maart en de tweede openstelling van 1 t/m 30 september.

Wat is de SLIM subsidie?

Deze subsidie geeft de mogelijkheid voor allerlei projecten op het gebied van scholing en ontwikkeling. De subsidie is bedoeld voor een viertal projecten:

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt. 

  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming. 

  3. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. 

  4. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

    Hieronder vallen onder andere:
  • Het aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten of uitbouwen hiervan;
  • Het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun werk;
  • Het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met de medewerkers, inclusief adviesgesprekken of workshops waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van de vaardigheden van de leidinggevenden hiervoor.

Ben je geïnteresseerd? Wij helpen je graag van het begin tot het eind. Samen gaan we in gesprek over de best passende oplossing voor jouw organisatie. Vervolgens verwerken wij dit in de subsidie aanvraag en dienen wij de aanvraag in. Als de subsidie is toegekend gaan we natuurlijk aan de slag met de uitvoering!

Denise de Graaf-Martens

Product Manager Talent Development
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Plaats een reactie