Durescom

Even Voorstellen: De RADI’s van Durescom

Duurzame inzetbaarheid (DZI) is een thema dat vaak op tafel ligt voor de Consultants van Durescom. Zoals je van ons gewend bent, combineren we theoretische kennis graag met onze eigen ervaringen uit de praktijk. Graag laten we je nader kennis maken met onze specialisten op dit terrein! Om meer kennis toe te kunnen voegen op dit thema, hebben Janice, Sophie, Jos, Suzanne en Ellen in de afgelopen jaren een aanvullende opleiding gevolgd tot Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, de RADI.

Zoals Sophie zegt “De aanvullende opleiding heeft ervoor gezorgd dat je makkelijker verbanden kunt leggen tussen de verschillende praktijksituaties die zich in organisaties afspelen. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen dat je medewerkers met plezier naar hun werk gaan en blijven gaan, maar duurzame inzetbaarheid (en met name de gevolgen hiervan) hebben invloed op je totale bedrijfsvoering; op dit moment maar ook in de toekomst. Door een specialistische opleiding te volgen, ben ik beter in staat om juist over dat toekomstperspectief te kunnen adviseren”.

Wij zien veel verschillende organisaties en branches in de praktijk. Heeft dit invloed op onze advisering? Het antwoord is Ja! Maar, zoals Suzanne in de praktijk heeft mogen ervaren, heeft niet alleen de aard van het werk invloed op haar advisering rondom DZI, maar ook de gehele context van de organisatie. Wat is het doel en de “why” van de organisatie. Waar wil de organisatie naar toe en waarom? Wat zijn de branche-ontwikkelingen en al dan niet de te verwachtte ontwikkelingen? Hoeveel budget heeft een organisatie om te investeren in het onderhoud van de organisatie en DZI? En tot slot, als de organisatie is aangesloten bij een CAO, wat heeft de CAO geregeld rondom duurzame inzetbaarheid? Of zoals ze zelf zegt “Het is naar mijn inziens van essentieel belang om eerst de gehele context van de organisatie helder te hebben alvorens je kunt adviseren. Dit om te voorkomen dat je niet aan symptoombestrijding doet maar echt de kern van het vraagstuk te pakken hebt”.

Wanneer wij onze specialisten vragen of er een universeel voorbeeld van DZI in de praktijk is antwoord Jos: “aangezien Duurzame Inzetbaarheid een containerbegrip is, geeft elke organisatie een andere invulling aan hun beleid. Waar de één inzet op de fysieke gezondheid van mensen, zorgt de ander voor een gedegen opleiding- en bijscholingsbudget. Verschil is altijd aanwezig, en dat maakt het interessant voor mij om bij diverse organisaties een kijkje in de keuken te nemen én om de best practises mee te nemen in volgende trajecten”.

Niet ieder bedrijf heeft DZI inmiddels op de agenda staan, maar waarom is dit wel van belang? Janice, eindverantwoordelijk voor de gehele productlijn DZI binnen Durescom, weet daar wel antwoord op! “DZI gaat uiteindelijk over de toekomstbestendigheid van de organisatie en daarmee ook over de arbeid die verricht wordt. De wereld verandert in een rap tempo en je moet daarom snel kunnen inspelen op deze ontwikkelingen en de medewerkers moeten daarin mee kunnen óf je moet tijdig concluderen dat dit niet mogelijk is. Uiteindelijk wil iedereen financieel fit blijven voor de toekomst, mens en organisatie!”.

Tot slot leggen we de vraag voor wat deze specialisten het leukste vinden, een DZI-vraagstuk gericht op de organisatie en haar processen óf een vraagstuk gericht op de ontwikkeling van de medewerker in combinatie met veranderende arbeid. De meningen verschillen nogal. Zo zien de meeste het liefste een combinatie van deze twee, maar heeft de één meer feeling met juist het processtuk en de ander juist weer meer met ontwikkeling. En zo sluit Ellen af met de woorden “Het is juist goed dat we verschillende voorkeuren hebben, zo kunnen we de juiste match maken met het vraagstuk dat de organisatie ons voorlegt. Want een DZI-plan maken en uitrollen is maatwerk en daar helpen we je graag bij!”.

Meer weten over DZI of persoonlijk kennismaken met één van onze specialisten?

Neem contact op met de productmanager DZI:

 

Janice Marcet

Product Manager Duurzaam Inzetbare Organisatie
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Plaats een reactie