Durescom

Verzuimanalyse

Om je verzuim te verlagen is het belangrijk om eerst grip te krijgen op je verzuim. Een efficiënt verzuimbeleid helpt je hierbij. Een verzuimanalyse helpt je om verbanden te leggen tussen ziekteverzuim in jouw bedrijf en de factoren die dit beïnvloeden. Zo krijg je meer inzicht in de oorzaken van verzuim. Heb je bijvoorbeeld werknemers die zich vaak ziekmelden of waar het verzuim langdurig wordt? Of zijn er misschien verschillen in verzuim tussen teams en afdelingen.

Met de inzichten van de verzuimanalyse kun je een verzuimbeleid ontwikkelen, of aanscherpen, dat past bij jouw bedrijf en de basis vormt voor gezonde en duurzaam inzetbare medewerkers.  

Thema's voor het onderzoek

Onze verzuimanalyse richt zich op verschillende thema’s die essentieel zijn voor het begrijpen en verbeteren van het verzuimbeleid binnen jouw organisatie.

  1. Rolverdeling en efficiëntie: We onderzoeken wie welke rol heeft binnen het verzuimproces en identificeren mogelijkheden om deze rolverdeling efficiënter te maken waardoor het verzuimbeheer soepeler verloopt.

  2. Arbodienstkeuze en procesoptimalisatie: We beoordelen of het zinvol is om van arbodienst te veranderen of dat het huidige proces voldoende is. Door het in kaart brengen van de processen krijgen we inzicht in de knelpunten en kunnen we werken aan verbeteringen om de risico’s te verminderen.

  3. Poortwachter-proof dossiers: We controleren of de verzuimdossiers voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet verbetering poortwachter, waardoor je verzekerd bent van een juridisch solide basis.

  4. Strategie in dossiers: We analyseren of er een heldere strategie aanwezig is in de verzuimdossiers om efficiënt verzuimmanagement te bevorderen.

  5. Betrokkenheid en rolbesef: We onderzoeken of elke betrokkene in het verzuimproces zich bewust is van zijn of haar rol en deze effectief vervult, wat bijdraagt aan een gestroomlijnde aanpak.

  6. Focus op duurzame inzetbaarheid en preventie: We kijken of er voldoende aandacht is voor duurzame inzetbaarheid en preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen en de gezondheid en welzijn van medewerkers te bevorderen.

Soorten onderzoek

Binnen de verzuimanalyse bieden wij diverse onderzoeksmethoden aan om een grondig beeld te krijgen en effectieve maatregelen te treffen. Elke onderzoeksmethode draagt bij aan het creëren van een compleet beeld van de verzuimsituatie. Door het combineren van deze inzichten kunnen we gefundeerde aanbevelingen formuleren en praktische strategieën ontwikkelen om jouw specifieke doelstellingen op (preventie van) verzuim te realiseren.

Dossieranalyse:

Door een diepgaande analyse van bestaande documentatie en gegevens krijgen we inzicht in historische trends en patronen die verband houden met het onderwerp. Dit helpt bij het vaststellen van context en mogelijke aandachtsgebieden.

Stakeholder interviews:

Door relevante belanghebbenden te interviewen, zoals medewerkers, teams en externe partners, krijgen we een volledig beeld van de situatie. Dit helpt bij het vaststellen van diverse perspectieven en behoeften.

Interviews met leidinggevenden:

Gesprekken met leidinggevenden bieden inzicht in hun perspectieven, prioriteiten en uitdagingen. Dit helpt bij het begrijpen van beleidsmaatregelen, besluitvorming en mogelijke barrières.

Hoe ziet een samenwerking eruit?

Ontdek wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen

Wil je meer weten over verzuim in je bedrijf of wil je hulp bij het terugdringen van verzuim? Laat dan een verzuimanalyse uitvoeren door een van onze specialisten. Ons doel is dat je daadwerkelijk handvatten krijgt om samen met jouw medewerkers het verzuim te verlagen.

Stefan Arp

HR ANALYTICS & PROJECTMAMAGEMENT
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Durescom BV

Utrechtseweg 223-E
3818 EE Amersfoort
info@durescom.nl
088-031 38 60

KvK-nummer: 61052701