Durescom

Talent Development

Een functie is vaak snel opgevuld. Maar zit de juiste persoon met de juiste kwaliteiten, competenties en talenten dan ook op de juiste plaats en, misschien nog wel belangrijker, voor hoelang is dit de juiste functie? Haalt de medewerker hier de gewenste voldoening uit en levert het ook het gewenste resultaat voor de organisatie op? 

Het is belangrijk om te blijven investeren in medewerkers en hun ontwikkeling. Onderzoek laat keer op keer zien dat medewerkers die ruimte hebben om te blijven ontwikkelen meer energie hebben, minder verzuimen en betere resultaten opleveren.  
Misschien herken je dit al als organisatie, en probeer je er al alles aan te doen om ruimte te maken voor ontwikkeling en groei. Maar vaak wordt hier enkel het zichtbare in meegenomen. Er wordt onvoldoende stil gestaan bij waar mensen vanuit hun natuur goed in zijn en dus hun kracht en energie uit halen. Veel talent is al werkzaam binnen de organisatie, maar dit talent wordt niet altijd optimaal benut; een gemiste kans!

Om dit soort processen in goede banen te leiden, verzamelen wij data over jouw organisatie, medewerkers en toekomstperspectief. Deze data worden vervolgens geanalyseerd en op basis daarvan kunnen wij een goed onderbouwd beleid of plan van aanpak opleveren. Ook kunnen we je begeleiden bij de implementatie.

Oké, talent development is dus belangrijk. Maar hoe kun jij dit binnen jouw organisatie optimaliseren?

Op welke wijze een talent development strategie het beste geïmplementeerd kan worden, is afhankelijk van de soort organisatie. Wat is het doel? Wat past bij jullie als organisatie? 
Met maatwerk kom je tot een oplossing die past. Het resultaat is tweeledig; 

1.    De medewerkers krijgen positieve aandacht en inzicht in hun eigen houding, gedrag en functioneren. Hierdoor kan er gericht gekeken worden naar het ontwikkelpotentieel en of de plek in de organisatie juist is.

2.    De organisatie krijgt hierdoor inzicht in het functioneren van het team en daarbij praktische tools en begeleiding over hoe dit te verbeteren.  


Talent Development kan op meerdere manieren worden ingezet. Het begint met het maken van een inventarisatie door middel van metingen en/of persoonlijke interviews. Hierna stellen we een talent development strategie op. Dit kan zich focussen op een individu, een team of de gehele organisatie. Actiepunten kunnen zijn individuele leer- of coaching programma’s of, op teamniveau, samen met de organisatie onderzoeken wat de beste indeling is, waarbij ieders talenten en competenties het beste benut worden.

Hulp nodig bij talent development binnen jouw organisatie? Durescom staat voor je klaar!

Ben jij klaar om een strategisch ontwikkelplan voor de mensen binnen jullie organisatie op te stellen, maar weet je niet waar te beginnen? Dan helpen wij je graag verder. Onze jarenlange ervaring en expertise zorgt ervoor dat wij geen plug-and-play oplossingen aanbieden, maar juist het maatwerk leveren wat ervoor zorgt dat je talent aantrekt, binnenhoudt en blijft ontwikkelen. 

Hoe we dit precies doen is maatwerk, maar we maken vaak gebruik van een combinatie van de volgende vier tools:

ACT metingen individueel

Individuele meting naar de natuur van de mens, waar zit de individuele kracht en waar zit de ontwikkeling?

ACT metingen team

Een groepsmeting met als doel om de talenten, kansen en ontwikkelpunten in een team te meten.

Onderzoek ontwikkelmogelijkheden binnen een organisatie

Analyse van de aanwezige talenten en ontwikkelpaden binnen afdelingen inzichtelijk maken. Dit is de basis om een goed en helder talent development programma op te bouwen en reële verwachtingen richting medewerkers te managen.

Leven lang leren plan opstellen

Opstellen van een opleidingsplan voor medewerkers na een uitgebreide analyse. Dit is een strategisch plan om ervoor te zorgen dat het personeel voldoende in staat is om hun taken nu en in de toekomst goed uit te voeren. Ook onderzoeken we eventueel de opties om mensen te herplaatsen (binnen en buiten de eigen organisatie) als dat noodzakelijk is.

Ellen Lelieveld

Managing Partner
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Durescom BV

Utrechtseweg 223-E
3818 EE Amersfoort
info@durescom.nl
088-031 38 60

KvK-nummer: 61052701