Durescom

HR Analytics & projectmanagement

Binnen het kennisgebied HR Analytics en projectmanagement begeleiden we organisaties bij belangrijke, afdelingsoverstijgende HR vraagstukken. Denk hierbij aan reorganisaties, harmonisaties, overnames, optimaliseren van werkprocessen, strategische personeelsplanning of een combinatie van dit alles. 

Om dit soort processen in goede banen te leiden, verzamelen wij data over jouw organisatie, medewerkers en toekomstperspectief. Deze data worden vervolgens geanalyseerd en op basis daarvan kunnen wij een goed onderbouwd beleid of plan van aanpak opleveren. Ook kunnen we je begeleiden bij de implementatie.

Onze HR Analytics en projectmanagement tools:

Verzuimanalyse

Een analyse van het volledige verzuimproces. Wie heeft welke rol en hoe kan het efficiënter? Heeft het zin om van arbodienst te wisselen of is een goed proces voldoende? Zo krijgen we inzicht in het proces en de grootste risico's. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij de uitvoering van het plan van aanpak. 
Zo kunnen we organisaties helpen oplossingen te vinden om het ziekteverzuim te verlagen, zorgen we voor meer focus op duurzame inzetbaarheid en adviseren daarnaast over wat de organisatie kan doen om ziekteverzuim te voorkomen

Reorganisaties en implementatie en harmonisatie en overnames

Huur een expert in voor grote projecten zoals een reorganisatie, implementatie of overname. Wij kunnen het volledige traject uit handen nemen, maar uiteraard ook (uitvoerend) ondersteunen. Is er enkel nog behoefte aan harmonisatie van 1 of meerdere onderdelen/bedrijven? Ook daar kunnen we je van dienst zijn. Wij zijn de specialist op het gebied van projectmanagement. 

Medewerkerstevredenheid analyse

Online enquête voor medewerkers waarna je een rapportage met conclusies en aanbevelingen ontvangt. Uit deze concrete rapportage, met aanbevelingen, kun je direct een plan van aanpak opstellen. Maatwerk en ondersteuning bij de uitvoering van het plan van aanpak is ook mogelijk.

Scan werkdruk

Online enquête voor medewerkers met betrekking tot werkdruk. Hierna ontvang je een rapportage met een conclusie en concrete aanbevelingen. Aan de hand van dit rapport kan er een plan van aanpak worden opgesteld. Maatwerk en ondersteuning bij uitvoering van het plan van aanpak is ook mogelijk.

Strategische personeelsplanning

Volledige bedrijfsanalyse gericht op de personele vraag voor de toekomst. Je ontvangt een concreet plan van aanpak over de strategische personeelsplanning voor de organisatie. Hierin bespreken we vraagstukken als: hoe kun je als organisatie meebewegen met de markt? Hoe zorg je ervoor dat je team of afdeling efficiënt inzetbaar is? Dit alles verwerkt in een handige tool om organisaties snel op weg te helpen. 

Functieprofielen/functiehuis

Hulp nodig bij het opstellen of updaten van de functieprofielen of het volledige functiehuis? Samen met de organisatie ontwikkelen we duidelijke kaders waar medewerkers aan moeten voldoen in hun functie. Zo kun je als organisatie concreet aan de ontwikkeling van je medewerkers werken en heb je tools in handen om transparant te kunnen beoordelen en belonen. Eventueel kan dit verder uitgebouwd worden met een beoordelingssystematiek of gesprekscycli.

Stefan Arp

Product Manager HR Analytics & Projectmanagement
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Durescom BV

Utrechtseweg 223-E
3818 EE Amersfoort
info@durescom.nl
088-031 38 60

KvK-nummer: 61052701