Durescom

Duurzaam inzetbare organisatie

Als organisatie is het streven natuurlijk dat medewerkers goed en gemotiveerd hun werk (blijven) doen. Zodat ze nu en op de lange termijn waarde blijven leveren aan de organisatie en ook zelf dit zo te ervaren.

Dat klinkt eenvoudig, maar het blijkt keer op keer een uitdaging voor organisaties om medewerkers fit en gemotiveerd te houden. Dat is waar het kennisgebied “duurzame inzetbaarheid” om de hoek komt kijken. Binnen dit kennisgebied doet Durescom onderzoek naar potentiële oorzaken en/of problemen binnen de organisatie die duurzame inzetbaarheid verhinderen. Wij verleggen hierbij de focus van mens naar organisatie. En kijken of er bijvoorbeeld stappen genomen moeten worden binnen bijvoorbeeld de bedrijfsstructuur, leiderschap of de processen.

Wat is duurzame inzetbaarheid precies

Duurzame Inzetbaarheid (DZI) is een hot topic, maar het is ook een containerbegrip met veel verschillende facetten. Het is meer dan alleen het begrip vitaliteit, wat vaak als synoniem wordt gebruikt voor duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit is een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Alle processen en beleid dat er op gericht is om mensen zo lang mogelijk gezond, gelukkig en betrokken aan het werk te houden vallen onder duurzame inzetbaarheid.

Binnen Durescom zien we vaak de volgende onderwerpen terugkomen wanneer we een DZI traject doen:

 • On- en offboardingsprocessen
 • Interne mobiliteit
 • Werk & loopbaan
 • Werk- & privébalans
 • Ontwikkeling van de medewerkers
 • Gezondheid en vitaliteit
 • Schadelastbeheersing
 • Verzuimproces
 • Imago & Conjuctuur
 • In- en uitstroom van personeel

Ook denken bedrijven soms dat, wanneer er weinig groeiperspectief binnen de organisatie is, duurzame inzetbaarheid geen belangrijk punt op de agenda is. Maar niets is minder waar, duurzame inzetbaarheid gaat ook over het transparant communiceren over groeiperspectieven en mensen zo lang mogelijk gelukkig en betrokken aan het werk te houden (bij de eigen organisatie of elders). Het is daarom een punt op de agenda voor elke organisatie.

Wanneer is een organisatie toe aan een DZI-project?

 •         Wanneer je als organisatie geen grip meer hebt op je schadelast;
 •         Wanneer je ziet dat mensen onvoldoende in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen in de organisatie;
 •         Wanneer je constateert dat elementen zoals verzuim en (ongewenst) verloop toe neemt;
 •         Wanneer je constateert dat je bij het aannamebeleid (instroom van nieuwe medewerkers)  niet de juiste mensen aan je weet te binden.

Je wil aan de slag met duurzame inzetbaarheid, wat nu?

1. Probleemstelling en onderzoek

Als organisaties besluiten aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid begint het allemaal met de probleemstelling. Welke problemen zijn er en wil je graag oplossen? Als je geen duidelijk beeld hebt van wat er beter kan binnen de organisatie, moet er een analyse gedaan worden. Zo heb je een nulmeting van hoe de organisatie er nu voorstaat en kun je direct verbeterpunten identificeren. Daarnaast kun je een medewerkersonderzoek doen om achter de positie van je medewerker te komen.

2. Plan van aanpak

Nu het duidelijk is waar de organisatie kan verbeteren, is het tijd voor een plan van aanpak. Wat is het doel, welke thema’s ga je aanpakken, binnen welk tijdsbestek, wat betekent succes per thema binnen jullie organisatie en hoe ga je dit succes behalen? Dit wordt allemaal omschreven binnen het plan van aanpak.

3. Interventie ontwikkeling

De interventies die we doen moeten passen binnen de cultuur van de organisatie en bijdragen aan de doelen die we hebben gesteld in het plan van aanpak. Het is hierbij belangrijk dat ook de communicatie naar de medewerkers toe over de verschillende interventies niet worden vergeten.

Omdat de medewerkers uiteindelijk zelf de weg naar de interventies moeten vinden, is het belangrijk om in deze fase ook na te denken over ambasadeurs binnen je bedrijf. Welke medewerkers kunnen je helpen bij het bekendmaken en enthousiasmeren van het overige personeel? Wie past bij welke interventie en hoe pak je dit aan? Cultuur en communicatie zijn belangrijke factoren als je kijkt naar het succes van DZI-trajecten, dus hier besteden wij graag extra aandacht aan.

4. Implementatie

Nu alles is uitgewerkt is het tijd om ook echt aan de slag te gaan. Zet alle gemaakte plannen in actie en moedig de medewerkers aan om ook daadwerkelijk gebruik te maken van de interventies.

Wij werken graag met implementatieperiodes waarin je met interne communicatieacties goed aankondigt en communiceert over de doelen en indien nodig, het nieuwe beleid.

5. Evaluatie

Na een bepaalde periode is het belangrijk om de uitvoering van het plan van aanpak te evalueren. Wat ging zoals je had verwacht, wat kon beter en wat ging misschien zelfs beter dan verwacht?

6. Borging

Na de evaluatie is het belangrijk dat de dingen die goed gingen een vast onderdeel worden van de organisatie. Na de lanceerperiode is het belangrijk om medewerkers regelmatig te blijven motiveren en de interventies ook mee te nemen in het onboarding process van nieuwe medewerkers.

Tools die wij gebruiken voor Duurzame Inzetbaarheid

Als Durescom hebben wij al verschillende DZI-trajecten geleid en geïmplementeerd. Wij kunnen het hele traject voor je uit handen nemen, of je ondersteunen bij de onderzoeksfase. Hieronder benoemen wij alle tools en analyses die wij los van een volledig traject aanbieden:

Inzetten van een RADI

De inzet van een Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid om een plan te maken voor duurzame inzetbaarheid (DZI) binnen de organisatie of een vraagstuk op een specifiek onderwerp zoals ouderenbeleid, financiële consequenties verouderd personeelsbestand, langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze werkzaamheden hebben als doel om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden voor DZI binnen de eigen organisatie. Als organisatie ontvang je vervolgens een adviesrapport met aanbevelingen waar zo een plan van aanpak op gemaakt kan worden. Zo gaan we weg van het containerbegrip en bewegen we naar gerichte actie.

Duurzame inzetbaarheidsscan

Een scan om de risico’s en mogelijkheden met betrekking tot duurzame inzetbaarheid duidelijk te maken. Het begint met een online vragenlijst en interviews om op zeven thema's de risico’s en mogelijkheden door te meten. Hierna ontvang je een rapport met conclusies en aanbevelingen die direct tot een concreet plan van aanpak leiden om betere resultaten te boeken of risico's voor de toekomst te verminderen.

Schadelastbeheersing

Analyse op de aanwezige schadelast vanuit verzuim, WGA en Ziektewet. Na deze analyse ontvangt de organisatie een rapport met alle risico’s en aanbevelingen.

Dossierstudie langdurig verzuim

Langdurig verzuim is altijd een lastig vraagstuk. Durescom kijkt graag met je mee of alle kansen benut worden en of de instroom in WGA voorkomen kan worden. Dit met natuurlijk als doel het verlagen van verzuimkosten, inperken van langdurig verzuim en een vermindering van de WGA kosten.

Meer lezen over Duurzame Inzetbaarheid

Wat kan ik als organisatie met Duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een container begrip wat raakvlakken heeft met verschillende thema’s binnen de organisatie. In de basis is het ervoor zorgen dat iedereen binnen …

Lees meer →

Janice Marcet

Product Manager Duurzaam Inzetbare Organisatie
Meer weten? Of vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Durescom BV

Utrechtseweg 223-E
3818 EE Amersfoort
info@durescom.nl
088-031 38 60

KvK-nummer: 61052701